Ostali proizvodni program

Kablovske priključne kutije

Kablovske priključne kutije

Kablovske priključne kutije su izrađene po propisima EDB-a i poseduju odgovarajuće sertifikate. Proizvode se u tri varijante: KPK 1 – EDB400A, KPK 2 – EDB250A i KPK 4 – EDB125A.

TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
KPK 1 400 450 150
KPK 2 400 450 150
KPK 4 280 340 130
PTT ormari

PTT ormari

  • PTT – ormari, tipski sa i bez krone regleta: ITO, RO, OS, KRL-Z
  • Ugrađuju se u zid ili na zid.

 

Otceptne kutije

Otceptne kutije

  • Otceptne kutije se koriste za odvajanje (cepanje) napojnog voda u slučaju napajanja više mernih ormara u jednom objektu.

     Širina 300 mm Visina 2000 mm Dužina 200 mm

Poštanski ormarići

Poštanski ormarići

  • Poštanski ormarići za stambene zgrade Rade se u varijantama od po dva, tri i pet polja.
  • Mogućnost izrade u više boja.
TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
Tip 1 200 400 200
Tip 2 300 400 200
Tip 3 500 400 200
RO - Gas

RO – Gas

  • Ormari služe za smeštaj merno-regulacionog seta u distribuciji gasa pojedinačnim potrošačima.
Garderobni ormari

Garderobni ormari

  • Za odlaganje odeće
TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
G 600 200 400
KPK - Table za kioske

KPK – Table za kioske

  • Table za kioske – služe za postavljanje brojila u montažnim objektima ili      kioscima.
TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
RT-K 250 500 50
Ormari po porudžbini

Ormari po porudžbini

  • Ormari po porudžbini