Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju

Merni ormar - Tip A-6

Merni ormar – Tip A6

  • Merni ormar za skoncentrisanu stambenu gradnju.
  • Sastoji se od dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog
    brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme.
  • Ormar je opremljen univerzalnim industrijskim EDB bravama.

Primenjuju se za merenje električne energije u većim stambenim objektima, gde je potrebno na jednom mestu skoncentrisati veći broj brojila.
Izrađuju se po važećim propisima elektrodistribucije Beograd. Mogu biti proizvedeni i po propisima ostalih elektrodistribucija. Sastoje se iz dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme. Svi ormari su opremljeni univerzalnim industrijskim EDB-bravama.

Dimenzije:

Širina – 700 (mm) | Visina – 1550 (mm) | Dubina – 200 (mm)

Strujni ormar Tip A18

Merni ormar – Tip A18

  • Merni ormar za skoncentrisanu stambenu gradnju.
  • Sastoji se od dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog
    brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme.
  • Ormar je opremljen univerzalnim industrijskim EDB bravama.

Primenjuju se za merenje električne energije u većim stambenim objektima, gde je potrebno na jednom mestu skoncentrisati veći broj brojila.
Izrađuju se po važećim propisima elektrodistribucije Beograd. Mogu biti proizvedeni i po propisima ostalih elektrodistribucija. Sastoje se iz dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme. Svi ormari su opremljeni univerzalnim industrijskim EDB-bravama.

Dimenzije:

Širina – 1340 (mm) | Visina – 2000 (mm) | Dubina – 200 (mm)