Merni ormani za individualnu i skoncentrisanu stambenu gradnju …

Merni ormari za individualnu stambenu gradnju

Merni ormani za individualnu stambenu gradnju

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima

Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju

Merni ormani za skoncentrisanu stambenu gradnju

Primenjuju se za merenje električne energije u većim stambenim objektima, gde je potrebno na jednom mestu skoncentrisati veći broj brojila

Industrijski ormari

Industrijski ormani

Izrađuju se u svim dimenzijama u zavisnosti od potrebe kupca

Ormani po porudžbini

Ormani po porudžbini

Izrađuju se isključivo po zahtevu kupca, a prema dostavljenom tenderu ili šemi

Ostali proizvodni program

Ostali proizvodni program

Izrađuju se u svim dimenzijama u zavisnosti od potrebe kupca

Perforirani nosači kablova

Perforirani nosači kablova

Nosači kablova se izrađuju u standardnim dimenzijama: 50, 100, 200, 300mm i dužine 2000mm. Na zahtev kupca možemo isporučiti nosače regala dužine i do 5m.