Ormari po porudžbini

Razvodni ormari po porudžbini

Razvodni ormari po porudžbini

 • Izrađuju se isključivo po zahtevu kupca, a prema dostavljenom tenderu ili šemi.
 • Primenjuju se za smeštaj instalacione, merne i regulacione opreme.
 • Dimenzije ormara određuje proizvođač ili kupac u zavisnosti od opreme koja se u njega ugrađuje.
 • Ormari mogu biti za ugradnju u zid na zid i slobodno-stojeći.
Gradilišni ormari

Gradilišni ormari

 • Primenjuju se za priključak objekta u izgradnji.
 • Služe za merenje i razvod električne energije.
 • Mogu biti za montažu u zid, na zid i slobodno stojeći.
 • Izrađuju se po porudžbini.
Prazni ormari

Prazni ormari

 • Izrađuju se u svim dimenzijama u zavisnosti od potrebe kupca.
 • Svi ormari su opremljeni bravom sa dva ključa, montažnom pločom i po potrebi sa odgovarajućim otvorima na sebi.
 • Mogu biti za montažu u zid, na zid i slobodno stojeći.
 • Izrađuju se po porudžbini.
Kutije za izjednačenje potencijala

Kutije za izjednačenje potencijala

 • Sip šina

Dimenzije:

Širina – 250 (mm) | Visina – 350 (mm)  | Dubina – 100 (mm)