Merni ormari za individualnu stambenu gradnju

Strujni razvodni ormar A1

Merni ormar – Tip A-1

  • Predviđen je za smeštaj jednog jednotarifnog brojila.
  • Merni ormar za individualnu stambenu gradnju.

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima. Izrađeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd.
Mogu biti izrađeni i po propisima ostalih elektrodistribucija u zavisnosti od potrebe. Svi ormari u standardnoj verziji imaju prekidače do 63 A i odgovarajuće limitatore.Po potrebi se ugrađuju jači KS-prekidači i šinski razvod.

Dimenzije:

Širina – 250 (mm) | Visina – 850 (mm)  | Dubina – 200 (mm)

Strujni ormar Tip A2 merni ormari za individualnu stambenu gradnju

Merni ormar – Tip A-2

  • Merni ormar za individualnu stambenu gradnju.
  • Predviđen je za smeštaj jednog dvotarifnog brojila i MTK prijemnika ili uklopnog sata.

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima. Izrađeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd.
Mogu biti izrađeni i po propisima ostalih elektrodistribucija u zavisnosti od potrebe. Svi ormari u standardnoj verziji imaju prekidače do 63 A i odgovarajuće limitatore.Po potrebi se ugrađuju jači KS-prekidači i šinski razvod.

Dimenzije:

Širina – 500 (mm) | Visina – 850 (mm)  | Dubina – 200 (mm)

Strujni ormar Tip A3

Merni ormar – Tip A-3

  • Merni ormar za individualnu stambenu gradnju.
  • Predviđen je za smeštaj dva dvotarifna brojila i MTK prijemnika ili uklopnog sata.

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima. Izrađeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd.
Mogu biti izrađeni i po propisima ostalih elektrodistribucija u zavisnosti od potrebe. Svi ormari u standardnoj verziji imaju prekidače do 63 A i odgovarajuće limitatore.Po potrebi se ugrađuju jači KS-prekidači i šinski razvod.

Dimenzije:

Širina – 700 (mm) | Visina – 850 (mm)  | Dubina – 200 (mm)

Strujni ormar Tip A4

Merni ormar – Tip A-4

  • Merni ormar za individualnu stambenu gradnju.
  • Predviđen je za smeštaj tri dvotarifna brojila i MTK prijemnika ili     uklopnog sata.

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima. Izrađeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd.
Mogu biti izrađeni i po propisima ostalih elektrodistribucija u zavisnosti od potrebe. Svi ormari u standardnoj verziji imaju prekidače do 63 A i odgovarajuće limitatore.Po potrebi se ugrađuju jači KS-prekidači i šinski razvod.

Dimenzije:

Širina – 900 (mm) | Visina – 850 (mm)  | Dubina – 200 (mm)